آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انحصار


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
انحصار

واژه انگلیسی
Monopoly

توضیحات
تملک انحصاری تجارت کالا یا خدمات خاص. انحصارگر در وضعی قرار دارد که می‌تواند قیمتی بالاتر از آنچه در شرایط رقابت قابل وصول است بر کالاها تحمیل کند ، و دامنۀ قدرت آنها در این‌‌کار (اگر در اثر نظارت دولت نباشد) در اثر وجود کالاهای جانشینی که خریداران ممکن است به آنها روی آورند ، محدود می‌شوند. مثلاً نمک ، در مقایسه باسلوفان ، زمینۀ بیشتری برای قیمت‌گذاری انحصار گرانه دارد. انحصار قانونی ، آن است که دولت به‌‌عنوان امتیاز واگذار کند؛ انحصار طبیعی ، زمانی وجود دارد که صرفه‌جوئی‌های مقیاس چنان باشد که وجود بیش از یک عرضه‌‌کننده (فروشنده) کارآئی ندارد.