آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسکاپ (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام)


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اسکاپ (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام)

واژه انگلیسی
Ec۰n۰mic and S۰cial Comission for Asia and the Pacific (ESCAP)

توضیحات
یکی از کمیسیون‌های وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که در ۱۹۴۷ ، نخست با نام کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور (اکافه) در بانکوک (تایلند) مستقر شد و سپس در ۱۹۷۴ به اسکاپ تغییر نام یافت. اهداف اسکاپ عبارت است از گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی و مبادله اطلاعات فنی میان اعضاء و همچنین تسریع فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای عضو. اسکاپ دارای هفت کمیته به‌‌شرح زیر است: منابع طبیعی و انرژی؛ صنعت ، تکنولوژی و مسکن؛ کشتیرانی ، حمل‌‌ونقل و ارتباطات؛ تجارت؛ برنامه‌ریزی توسعه روستائی و محیط‌زیست ؛ جمعیت و توسعه اجتماعی. ایران یکی از اعضاء اسکاپ و به‌‌منظور بهره‌گیری از امکانات این کمیسیون غالباً در جلسات سالانه و تخصصی آن شرکت می‌کند.