آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استیودور / متصدی بارگیری / مباشر بارگیری


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
استیودور / متصدی بارگیری / مباشر بارگیری

واژه انگلیسی
Stevedore / Loading Broker

توضیحات
شخصی است که شغلش بارگیری یا تخلیه کشتی است ولی جز ، خدمۀ آن محسوب نمی‌شود. استیودور ، نقش تکمیلی عامل حمل‌‌ونقل (فورواردر) را بر عهده دارد. اما این دو کاملاً از هم متمایز هستند ، زیرا استیودور با مالک کشتی قرارداد منعقد می‌سازد و عامل حمل‌‌ونقل با مالک کالا. در عمل غالباً عامل حمل‌‌ونقل ، وظیفه استیودور را نیز انجام می‌دهد.