آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارز اکو


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ارز اکو

واژه انگلیسی
(ECO)

توضیحات
ارزی است که در چارچوب موافقت‌نامۀ تهاتری میان اعضاء سازمان همکاری اقتصادی اکو (Economic cooperation organization) ، برای نگهداری حساب معاملات طرفین انتخاب می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. «پول واحد حساب» دلار آمریکا است.