آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ادارۀ همکاری اقتصادی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ادارۀ همکاری اقتصادی

واژه انگلیسی
Economic Cooperation Administration (ECA)

توضیحات
پس از پایان جنگ جهانی دوم ، در ۱۹۴۸ ، با فرمانی از سوی ترومن رئیس جمهوری آمریکا مبلغ ۶۰۹۸ میلیون دلار برای کمک به کشورهای خارجی اختصاص یافت و اداره همکاری تحت ریاست پل هوفمن (paul Hoffman) تأسیس شد تا به این امر نظارت کند. ادارۀ همکاری بین‌‌المللی ---> ادارۀ همکاری اقتصادی آدرس صاحب کالا ---> محل اقامت (نشانی) صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی