آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ادارۀ نظارت ارز و امور خارجی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ادارۀ نظارت ارز و امور خارجی

واژه انگلیسی

توضیحات
از ادارات بانک مرکزی ایران است و وظیفه نظارت بر معاملات ارزی را بر عهده دارد. پیشینه این سازمان به سال ۱۳۰۸ باز می‌گردد که طبق قانون «کمیسیون نرخ اسعار» با هدف تعیین نرخ خرید و فروش ارزهای خارجی تشکیل شد. طبق اصلاحیه این قانون در اسفند ماه ۱۳۸۴ ، «کمیسیون اسعار» در وزارت مالیه با نمایندگانی از وزارت مالیه ، ادارۀ کل تجارت و بانک ملی ایران برپا شد. در این سال‌ها کمیسیون مزبور در جهت مقابله با نوسانات نرخ ارز نامیده می‌شد ، منحل گردید و بانک ملی ایران وظایف آن را بر عهده گرفت. سرانجام در ۱۳۳۹ همراه با تأسیس بانک مرکزی ایران ، امور ارزی نیز به «اداره نظارت ارز و امور خارجی» و کمیسیون ارز این بانک واگذار شد. این کمیسیون وظایف دیگری چون نگهداری حساب ارزی کشور ، تأمین موازنۀ ارزی ، صدور مجوز خرید و فروش ارز به بانک‌های مجاز ، ثبت و نگهداری پیمان‌‌های ارزی و ... را بر عهده دارد ---> کنترل ارز