آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اجاره اعتباری


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اجاره اعتباری

واژه انگلیسی
Leasing

توضیحات
خرید کالائی سرمایه‌ای از سوی یک مؤسسۀ مالی و اجارۀ آن به متقاضی برای مدتی معین و در مقابل تعهد پرداخت او به اقساط معین. اجاره اعتباری حتی در گذشته‌های دور در خصوص ساختمان و زمین معمول بوده ، لیکن در پنجاه سال اخیر در کشورهای سرمایه‌داری رواج فراوان یافته و بسیاری از دارائی‌ها را دربرگرفته است. مزیت اصلی اجاره اعتباری برای بنگاه‌های اقتصادی اجتناب از تحمل مخارج سرمایه‌ای هنگفت است. به همین ترتیب برای اجاره‌دهنده نیز ریسک کمتری وجود خواهد داشت ، زیرا مالکیت او بر دارائی موضوع اجاره همچنان پابرجا خواهد ماند. روال کار این نوع اجاره آن است که متقاضی نخست کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرح خود (همچون ماشین‌‌آلات ، وسایل حمل‌ونقل و...) را برگزیده و به اطلاع یک مؤسسه اجاره اعتباری می‌‌رساند. شرکت یا بانک مزبور پس از مطالعه و تصویب طرح ، کالاهای موردنظر را خریده و به‌‌صورت اجاره در اختیار صاحب طرح می‌گذارد. پس از انقضاء مدت معین و پرداخت آخرین قسط اجاره ، موضوع اجاره بنا به توافق یا به مؤسسۀ اجارۀ اعتباری برگردانده می‌‌شود یا به مالکیت صاحب طرح درمی‌‌آید --› اجاره به شرط تملیک . این نوع اجاره در ایران مشخصاً از ۱۳۵۴ با تأسیس شرکتی به نام «لیزینگ ایران» آغاز شد و در ۱۳۵۶ نیز شرکت دیگری به نام آریا لیزینگ تأسیس یافت که هم اکنون «شرکت پی خرید ایران» نام دارد. تأسیس این دو شرکت و اصولاّ نظام لیزینگ ایران متأثر از لیزینگ فرانسه و حتی سرمایه بانک‌های فرانسوی بوده است. در حال حاضر سرمایه دو شرکت مزبور متشکل از سرمایه‌های سهامی بانکی است.