آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اجاره


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اجاره

واژه انگلیسی
Lease / Rent

توضیحات
در اقتصاد ، اجاره به دو معنای مرتبط و نزدیک به‌‌هم مطرح می‌شود: ۱. قراردادی که طبق آن یک طرف حق استفاده از مال طرف دیگر را برای مدت معینی به‌‌دست می‌‌آورد و در مقابل تعهد پرداخت مبلغ معینی را که معمولاً اقساطی است ، متقبل می‌‌شود. اجاره از زمان‌های دور در خصوص زمین و ساختمان معمول بوده ، لیکن در دوره‌های اخیر شامل دیگر دارائی‌ها مانند ماشین‌آلات ، اتومبیل ، هواپیما و حتی ماهواره هم شده است. مزیت اصلی اجاره برای بنگاه‌های اقتصادی اجتناب از تحمل مخارج سرمایه‌ای هنگفت است. به همین سان برای اجاره‌دهنده (موجر) نیز ریسک کمتری جهت دستیابی به منابع مالی لازم به همراه دارد ، زیرا مالکیت او بر دارائی (عین مستاجره) همچنان بر جا خواهد بود. اشکال مختلف اجاره در اقتصاد و بازار مالی امروز نقش روزافزونی یافته و بسیاری از بانک‌ها در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ، هم‌‌اکنون «شرکت‌های اجاره» مختلفی را فعال کرده‌اند که کار آنها اجاره ماشین‌آلات و تجهیزات به بنگاه‌ها و افرادی است که احتمالاً امکان وام دادن به آنها وجود ندارد. در برخی موارد مورد اجاره پس از انقضاء مدت اجاره به مالکیت مستأجر درمی‌‌آید --›اجاره به شرط تملیک. در قانون مدنی ایران آمده که مورد اجاره ممکن است اشیاء ، حیوان یا انسان باشد. ۲. اجاره یا مال‌الاجاره. پولی که در قبال انتفاع از یک کالای بادوام به‌‌ویژه زمین و ساختمان برای مدت معینی پرداخت شود.