آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ماشین تحریر


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ماشین تحریر

واژه انگلیسی
Type writer

توضیحات
یک دستگاه ورودی و خروجی (یک ماشین تحریر استاندارد و مدار رابط کامپیوتری) که قابلیت اتصال به یک کامپیوتر را دارد و برای اهداف مخابراتی به‌‌کار می‌‌رود.