آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیم‌‌پیچ


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
سیم‌‌پیچ

واژه انگلیسی
Twisted write

توضیحات
یک وسیله ارتباطات داده که متشکل از زوج سیم به هم پیچیده‌‌ای است که درون یک کابل جمع شده‌‌اند.