آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه نویسی به‌صورت خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه نویسی به‌صورت خودکار

واژه انگلیسی
Automatic coding

توضیحات
تهیه برنامه‌های زبان ماشین به کمک کامپیوتر.