آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ماشین سخنگوی خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ماشین سخنگوی خودکار

واژه انگلیسی
Automated teller machine

توضیحات
یک دستگاه تک منظوره که توسط بانک‌ها برای تبادل داده با سیستم کامپیوتر بانک ، استفاده می‌شود.