آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پردازش داده به‌صورت خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پردازش داده به‌صورت خودکار

واژه انگلیسی
Automated data processing

توضیحات
پردازش با تنظیم خودکار ، که در آن اطلاعات با کمترین تلاش و دخالت انسان به‌کار گرفته می‌شوند.