آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریه ماشین‌ها


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نظریه ماشین‌ها

واژه انگلیسی
Automata

توضیحات
نظریه‌ای که مربوط به مطالعه اصول عملیات ، کاربرد و مشخصه‌های رفتاری دستگاه‌های خودکار می‌باشد.