آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برق متناوب


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برق متناوب

واژه انگلیسی
AC

توضیحات
مخفف ALTERNATING CURRENT بوده و آن یک نوع الکتریسته‌ای است که در منازل ، مدارس و محل‌های کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.