آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دادهٔ قیاسی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دادهٔ قیاسی

واژه انگلیسی
Analog data

توضیحات
نمایش فیزیکی اطلاعات ، به گونه‌ای که این نمایش رابطه دقیقی با اطلاعات برقرار کند. برای مثال سیگنال‌های الکتریکی در یک کانال تلفن ، نمایش قیاسی داده از دادهٔ صدای اصلی می‌باشد. برخلاف DIGITAL DATA