آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قیاسی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
قیاسی

واژه انگلیسی
Analog

توضیحات
نمایش مقادیر عددی که به‌طریق اندازه‌‌گیری متغیرهای فیزیکی پیوسته به دست می‌آید. مثلاً بزرگی یک سیگنال الکتریکی ممکن است نمایشگر یک عدد باشد. برخلاف DIGITAL.