آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انجمن آمریکایی علم اطلاع رسانی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
انجمن آمریکایی علم اطلاع رسانی

واژه انگلیسی
(ASIS)

توضیحات
American Society for Information Science یک سازمان حرفه‌ای که زمینه را برای کتابدارها و متخصصان اطلاع رسانی و دانشمندانی که برای پیشرفت تبادل اطلاعات در تلاش هستند ، آماده می‌کند