آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترمینال نمایش الفبا عددی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ترمینال نمایش الفبا عددی

واژه انگلیسی
Alphanumeric display terminal

توضیحات
دستگاهی است جهت وارد کردن اطلاعات الفبا‌ عددی به درون سیستم کامپیوتری و نمایش آن روی صفحه نمایش.