آفتاب

واژه نامه های آفتاب

افزوده شده


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
افزوده شده

واژه انگلیسی
Add - on

توضیحات
مؤلفه یا دستگاهی که به یک سیستم کامپیوتری اضافه می‌شود تا ظرفیت حافظه آن را زیاد کرده ، معماری آن را اصلاح نموده و یا کارایی آن را بالا ببرد.