آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بُرد تطبیق دهنده


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
بُرد تطبیق دهنده

واژه انگلیسی
Adapter boards

توضیحات
بُردهای مدار چاپی که بُرد سیستم را به دستگاه‌های جانبی ورودی و خروجی (I/O) وصل می‌کنند و یا اینکه عملکرد خاصی را به سیستم می‌افزایند.