آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هزینه‌های خصوصی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
هزینه‌های خصوصی

واژه انگلیسی
Private costs

توضیحات
هزینه‌های فرصتی که تولیدکننده برای تولید کالا یا خدمتی باید متحمل شود. در مقایسه با هزینه‌های اجتماعی Social Costs که تولیدکننده آنها را نمی‌پردازد.