آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پاداش فوق‌العاده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
پاداش فوق‌العاده

واژه انگلیسی
Over ride

توضیحات
مبلغی که بیش از دستمزد یا حق‌الزحمه عادی به مدیران یا کارگران به‌دلایلی ، پرداخت می‌شود: If you buy more than Rials ۱۰،۰۰۰ of goods then we will pay you an overriding commission of ۱% on the value of all goods bought.