آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گران‌نمائی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
گران‌نمائی

واژه انگلیسی
Over pricing

توضیحات
کالائی را بیش از مقدار واقعی آن قیمت‌گذاری نمودن. وضعیتی است که واردکننده بهای کالای وارداتی خود را بیش از میزان واقعی اعلام می‌دارد تا بدین وسیله از مابه‌التفاوت بهای ارز رسمی و بهای آزاد ارز متنفع گردد. متردادف است با: Overinvocing.