آفتاب

واژه نامه های آفتاب

معوق ، تصفیه نشده؛ برجسته ، قابل ملاحظه.


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
معوق ، تصفیه نشده؛ برجسته ، قابل ملاحظه.

واژه انگلیسی
Outstanding

توضیحات
۱. دینی که می‌بایست پرداخت شود ولی ادا نشده: There is still ۱،۰۰۰ Rial outstanding on their account. ۲. آنچه چشمگیر ، جاذب و جالب توجه است: His ability as a manager is outstanding.