آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تولید ، ‌ محصول ، ‌ ستانده؛ خروجی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
تولید ، ‌ محصول ، ‌ ستانده؛ خروجی

واژه انگلیسی
Output

توضیحات
۱. مقدار کالا یا خدمتی که طی دوره‌ای مشخص تولید شده: Today's output was ۴۰،۰۰۰ shirts well up on yesterday's output.