آفتاب

واژه نامه های آفتاب

محمولهٔ خارج از اندازه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
محمولهٔ خارج از اندازه

واژه انگلیسی
Out of gauge cargo

توضیحات
محموله‌ای که ابعاد آن از اندازه‌های کانتینر ، واگن قطار ، یا کامیون‌های معمولی بزرگتر و حمل آن مستلزم تدابیر ویژه است.