آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عرضهٔ پول


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
عرضهٔ پول

واژه انگلیسی
Money supply

توضیحات
مجموع پول و شبه‌پول موجود در یک اقتصاد که به طریق گوناگونی اندازه‌گیری می‌شود. معمولاً محدودترین تعریف از پول را با M۱ نشان می‌دهند که عبارت است از حجم اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های دیداری. تعریف وسیع‌تر را با M۲ نشان می‌دهند که عبارت است از M۱ به‌علاوه سپرده‌های مدت‌دار. و بالاخره M۳ که معیار مبسوط‌تری است و عبارت است از M۲ به‌علاوه سپرده‌های مردم نزد مؤسسات اعتباری غیر بانکی.