آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمایندگی توسعه بین‌المللی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
نمایندگی توسعه بین‌المللی

واژه انگلیسی
Agency for international development (AID)

توضیحات
یکی از مؤسسات وابسته به نمایندگی همکاری برای توسعه بین‌المللی یا international development cooperation agency (idca) است که در سال ۱۹۷۹ در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد تا بر کلیه کمک‌های مالی و غیرمالی آمریکا به کشورهای توسعه نیافته نظارت نماید. Aid که زیربخشی از IDCA است مسئول پیاده کردن برنامه‌های کمک ایالات متحده آمریکا است.