آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مرکز مطالعات پولی آفریقا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
مرکز مطالعات پولی آفریقا

واژه انگلیسی
African center for monetary studies

توضیحات
در سال ۱۹۷۳ به ابتکار برخی بانک‌های کشورهای آفریقائی تأسیس شد و هدف آن ارتقاء توسعهٔ اقتصادی آفریقا از طریق تفهیم مسائل پولی و بانکی است . این مرکز در سال ۱۹۸۵ دارای ۳۴ عضو بوده است. مرکز آن در شهر داکار پایتخت سنگال است.