آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادداشت ، اطلاعیه.


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
یادداشت ، اطلاعیه.

واژه انگلیسی
Advice note

توضیحات
یادداشتی است که طی آن گیرنده را از انجام کاری مثل تحویل یا ارسال کالا یا اسناد مالکیت کالا و غیره مطلع می‌سازند.