آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قبولی‌نویسی شرافتی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
قبولی‌نویسی شرافتی

واژه انگلیسی
Acceptance for honor

توضیحات
قبولی‌نویسی براتی که نکول شده توسط یک شخص ثالث به‌منظور حفظ اعتبار برات‌گیر. مترادف است با Acceptance Supra Protest