آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کارمزد قبولی‌نویسی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
کارمزد قبولی‌نویسی

واژه انگلیسی
Acceptance commission

توضیحات
مبلغی که بانک به‌خاطر قبولی‌نویسی برات مشتری دریافت می‌کند. با قبولی‌نویسی برات مشتری ، برات راحت‌تر معامله خواهدشد.