آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قبولی ، قبولی‌نویسی؛ قبول.


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
قبولی ، قبولی‌نویسی؛ قبول.

واژه انگلیسی
Acceptance

توضیحات
۱. تعهد پرداخت وجه برات را قبولی‌نویسی یا قبولی برات می‌گویند. صِرف امضاء قبول‌کننده (Acceptor) به‌عنوان تعهد پرداخت تلقی می‌گردد ولی معمولاً پس از افزودن کلمه "قبول شد" (Accepted) برات را امضاء می‌کنند. ۲. رضایت‌دادن به ایجاب (Offer) و پذیرفتن آن در معاملات ، بیع و قراردادها.