آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استهلاک سریع


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
استهلاک سریع

واژه انگلیسی
Accelerated depreciation

توضیحات
روشی است برای مستهلک‌کردن اموال که در آن عمر اقتصادی دارائی کوتاه‌تر از معمول در نظر گرفته می‌شود. همچنین به روشی اطلاق می‌شود که میزان استهلاک سال‌های اولیه بیشتر و استهلاک سالهای بعد به‌تدریج کمتر در نظر گرفته می‌شود.