آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بی‌اعتباری ، بی‌محل بودن


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
بی‌اعتباری ، بی‌محل بودن

واژه انگلیسی
Absence of consideration

توضیحات
بی‌محل بودن یا بی‌اعتبار بودن برات یا چک در نتیجهٔ فقدان وجه در حساب شخص صادر‌کنندهٔ آن.