آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خلاصهٔ ترازنامه ، ترازنامه ملخص


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
خلاصهٔ ترازنامه ، ترازنامه ملخص

واژه انگلیسی
Abridged balance sheet

توضیحات
صورت وضعیتی است که به‌طور بسیار خلاصه دارائی‌ها و بدهی‌های شرکت یا مؤسسه‌ای را نشان می‌دهد.