آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بالای خط


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
بالای خط

واژه انگلیسی
Above the line

توضیحات
۱. اصطلاح زیر خط و بالای خط (Above the Line) عموماً در حسابداری موازنه پرداخت‌ها به‌کار برده می‌شود. در صورت‌حساب موازنه پرداخت‌ها ، معملات جاری و سرمایه‌ای به اصطلاح در "بالای خط" و معاملات سازمان‌های پولی کشور در زیر خط درج می‌گردد. ۲. آن بخش از بودجهٔ دولت که مربوط به دریافتی‌های ناشی از بازپرداخت دیون و هزینه‌های است که باید از طریق استقراض تأمین مالی شود.