آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هزینه‌های غیرعادی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
هزینه‌های غیرعادی

واژه انگلیسی
Abnormal costs

توضیحات
هزینه‌های تولید در اثر بی‌کار ماندن ظرفیت مولّد ، ضایعات بیش از حد ، اعتصاب و نظایر آنکه جزء هزینه‌های عادی تولید به‌حساب نمی‌آیند.