آفتاب

واژه نامه های آفتاب

واگذاری ، متروکه تلقی کردن ، از رده کنار نهادن.


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
واگذاری ، متروکه تلقی کردن ، از رده کنار نهادن.

واژه انگلیسی
Abandonment

توضیحات
۱. عمل ترک مالکیت از مال صدمه‌دیده یا تلف شده توسط بیمه‌گزار به نفع شرکت بیمه و به‌منظور ادعای خسارت کلی ۲. کنارنهادن و عادل شمردن ، بی‌فایده شمردن ، بی‌مصرف‌شمردن یک دارائی مثل قطار روی زمینی شهری که جای خود را به اتوبوس‌رانی می‌دهد و یا معدنی که به‌کلی ذخایر آن تهی شده است.