آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چرتکه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
چرتکه

واژه انگلیسی
Abacus

توضیحات
نوعی وسیله محاسبه ابتدائی که حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح برای نخستین بار در چین مورد استفاده قرار گرفت. این وسیله شامل چهارچوبی است که میله‌هائی حامل مهره در آن تعبیه شده است. ردیف اول مهره‌ها نشان‌دهندهٔ ارقام یکان ، ردیف دوم نشان‌دهندهٔ ارقام دهگان و الی آخر است. چرتکه‌هائی مورد استفاده در ایران با چرتکه‌های مورد استفاده در شرق آسیا اندکی متفاوت است و به‌جای دو ردیف یک ردیف مهره دارد.