آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ممتاز؛ ‌بهترین نوع؛ درجه یک.


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
ممتاز؛ ‌بهترین نوع؛ درجه یک.

واژه انگلیسی
A۱

توضیحات
نشانه‌ای رایج در تجارت که مبین مرغوبیت و کیفیت ممتاز کالاها است. مثلاً وقتی گفته می‌شود: your goods must be in A۱ condition بدان معنا است که خریدار خواستار کالای ممتاز است.