آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برکلیوم


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
برکلیوم

واژه انگلیسی
Berkelium

توضیحات
عنصری شیمیائی با وزن اتمی ۲۴۹، شمار اتمی ۹۷ و علامت اختصاری BK. این عنصر از طریق بمباران کردن ایزوتوپ آمریسیوم توسط هلیوم به‌دست می‌آید و نیمه عمر آن ۵/۴ ساعت است.