آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کلرور بنزالکونیوم


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
کلرور بنزالکونیوم

واژه انگلیسی
Benzalkonium chloride

توضیحات
مخلوطی از کلرورهای آلکلیل دی‌متیل ـ بنزیل آمونیوم که دارای خواص ضدعفونی‌کنندگی و پلشت‌بری است و به‌صورت محلول یک درصد برای گندزدائی پوست و محلول یک در بیست هزارم تا یک چهل هزارم برای شستشوی حفره‌ها و مجاری بدن به‌کار می‌رود. با صابون ناسازگار است و خاصیت خود را از دست می‌دهد.