آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیماری دکومپرسیون


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بیماری دکومپرسیون

واژه انگلیسی
Bends

توضیحات
بیماری ناشی از کم‌شدن ناگهانی فشار هوا همراه با درد عضلات و مفاصل که به‌علت کم‌شدن ناگهانی فشار هوا تولید می‌شود. علت آن این است که حباب‌های ازت که در خون حل شده‌اند، آزاد می‌شوند و وارد جریان خون می‌گردند.