آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چاقوی بیر


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
چاقوی بیر

واژه انگلیسی
Beer Knife

توضیحات
تیغه ظریف مثلثی شکلی که در عمل آب مروارید چشم برای شکافتن قرنیه به‌کار می‌رود (جرج‌بیر چشم‌پزشک اتریشی ۱۷۶۳ تا ۱۸۲۱).