آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حمام داغ


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
حمام داغ

واژه انگلیسی
Hot bath

توضیحات
حمامی که درجه حرارت آب آن ۹۸ تا ۱۱۲ درجه فارنهایت (۵/۳۶ تا ۵/۴۴ درجه سانتی‌گراد) است.