آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حمام سرد


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
حمام سرد

واژه انگلیسی
Cool bath

توضیحات
حمامی که درجه حرارت آب آن از ۶۰ تا ۷۵ درجه فارنهایت (تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد) بیشتر نباشد.