آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حمام، شستشو، استحمام


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
حمام، شستشو، استحمام

واژه انگلیسی
Bath

توضیحات
۱. دستگاهی که برای غوطه‌ور سازی یک شیء در محیط مایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۲. به‌کار بردن و تجویز آب یا مایع دیگری برای بدن به‌منظور نظافت یا به مقاصد درمانی، به‌ویژه فروکردن ناحیه به‌خصوصی از بدن در یک محلول.