آفتاب

واژه نامه های آفتاب

التهاب گانگرنی حشفه


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
التهاب گانگرنی حشفه

واژه انگلیسی
Gangrenous balanitis

توضیحات
عفونت سر آلت تناسلی مرد به‌علت تجمع میکروب‌ها در آنجا که منجر به زخم و تخریب سریع بافت حشفه می‌شود.